KURSLAR

Kurs kayıt kontenjanımız tamamlanmıştır.

 

09:30-14:30 Temelden Kliniğe Nöroimmünoloji
Oturum Başkanı: Canan Yücesan, Münife Neyal
09:30-09:55 Beyin Bariyerleri
Tuncay Gündüz (İstanbul Üni.)
09:55-10:20 Glimfatik Sistem
Münife Neyali
10:20-10:45 Nöroinflamasyon
Erdem Tüzün (İstanbul Üni.)
10:45-11:00 Tartışma
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-11:55 Deneysel Otoimmün Ensefalit Modelleri
Ahmet Eken (Erciyes Üni.)
11:55-12:20 MS İmmünpatogenezi
Aslı Tuncer (Hacettepe Üni.)
12:20-12:35 Tartışma
12:35-13:00 Her Yönü ile MS Tanısı
Pınar Acar (Hacettepe Üni.)
13:00-13:25 MS Tedavisi
Murat Kürtüncü (İstanbul Üni.)
13:25-13:35 Tartışma
13:35-15:30 Serbest Zaman