KURSLAR

Kurs kayıt kontenjanımız tamamlanmıştır.

 

09.30-14.30 İmmünolojide Sıcak Konular
09.30-11.00 Oturum Başkanı: İlkay Bahçeci, Ayça Sayı Yazgan
09:30-10:00 Miyeloid-kökenli Baskılayıcı Hücreler (MDSC) Dost mu Düşman mı?
Güneş Esendağlı (Hacettepe Üni.)
10:00-10:30 Sağlıkta ve Hastalıkta Doğal Lenfoid Hücreler (ILC)
Günnur Deniz (İstanbul Üni.)
10:30-11:00 Düzenleyici B Lenfositler (Breg) ve Hastalıklardaki Rolü
Ayça Sayı Yazgan (İTÜ)
11:00-11:30 Kahve Arası
11.30-12.30 Oturum Başkanı: Arzu Aral, İhsan Gürsel
11:30-12:00 Dokuda Yerleşik Hafıza T Lenfositler (TRM)
Bilgi Güngör (İBG)
12:00-12:30 Yenilikçi Aşı Teknolojileri
İhsan Gürsel (İBG)
12:30-13:30 Oturum Başkanları: H. Barbaros Oral, Tolga Sütlü
12:30-13:00 Kanserde Hücresel İmmünoterapiler
Tolga Sütlü (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni.)
13:00-13:30 Transfüzyonla İlişkili İmmün Modülasyon (TRIM)
S. Haldun Bal (Bursa Uludağ Üni.)
13:30-15:30 Serbest Zaman